Į pradžią                                                                                                                              

 

Susisiekti

Kiškutis Hansas Vokiečių kalbos namuose

Vokiečių kalbos kursai 5-6 ir 7-8 m. vaikams su kiškučiu Hansu

Džiaugiamės galėdami pristatyti patiems jauniausiems mūsų ,,studentams“ kiškutį Hansą. 5-6 m. ir 7-8 m. vaikai kviečiami susipažinti ir draugauti su kiškučiu Hansu vokiečių kalba. Kviečiame registruotis!

Bendradarbiaudami su Goethe’s institutu pristatome inovatyvią vokiečių kalbos mokymo programą vaikams, kuri jiems atvers naujas pažinimo duris ir padės tvirtus pagrindus toliau mokantis vokiečių kalbos:

• programa skatina vaiko smalsumą ir domėjimąsi viskuo, kas nauja, tokiu būdu vaikas aktyviai įsitraukia į mokymosi procesą

• kalbos vaikai mokosi panašiai kaip ir gimtosios: klausydamiesi, žiūrėdami ir atlikdami (kalbinius) veiksmus

• pamokėlių metu žaidžiama, dainuojama, šokama, rimuojama, daromi darbeliai ir netgi ragaujama. Kiekviena pamokėlė vaikui - džiugi staigmena.

• Kiškutis Hansas dalyvauja visose veiklose, todėl mokymasis vaikams teikia daug džiaugsmo, o pats mokymosi procesas būna smagus ir vaikai lengvai susidraugauja su nauja kalba.

Trumpai apie programą:

 • mokymo medžiaga sukurta 2008-2009 m. Budapešto Goethe‘s institute
 • programa padės  tvirtus pagrindus tolesniam vokiečių bei kitų kalbų motyvuotam mokymuisi
 • programa remiasi naujausiomis žiniomis ankstyvojo užsienio kalbos mokymo srityje
 • programos medžiaga remiasi ikimokyklinio auklėjimo pedagogams skirtame leidinyje Schnupperangebot Deutsch als Fremdsprache im Kindergarten (Vokiečių kalba kaip užsienio kalba vaikų darželyje) išdėstytomis rekomendacijomis
 • mokymosi turinys atitinka vaikų amžių ir jų individualius interesus
 • mokymo formos orientuotos į veiklą

 Kodėl mano vaikas turėtų mokytis vokiečių kalbos su kiškučiu Hansu:

 • programa ,,užveda“ tiek vaikus, tiek dirbantį pedagogą, norisi dar ir dar (vaikai nekantriai laukia sekančio susitikimo), kadangi įdomi dalykinės medžiaga pateikiama per žaidimą, galima judėti ir kūrybiškai dirbti, vaikas gali visapusiškai reikštis.
 • programa apjungia visą paletę įvairiausių pojūčių, kas garantuoja geras emocijas ir motyvuoja vaikus.
 • Tai inovatyvi mokymo programa vaikams, kuri remiasi naujausiomis žiniomis apie ankstyvąjį užsienio kalbų mokymą bei pagrįsta naujausiais mokymo(si) metodais ir skatina  kūrybiškumą, todėl vaikas naujos kalbos mokysis entuziastingai
 • tai be galo motyvuojanti programa: skatina vaiko smalsumą aplinkai, gimtajai ir vokiečių kalbai
 • plečia vaiko akiratį, vaikai žaidimo, dainelių forma supažindinami su vokietijos kultūra ir tradicijomis; vaikas suvokia, jog mes ne vieni, yra ir kita kalba kalbančių ir pan.
 • programa leis vaikui patirti ir pamatyti daugiau, taip bus ugdomas teigiamas vaikų požiūris į kalbą, kurios jie mokosi ir skatina juos bendrauti nauja, dar menkai pažįstama kalba  
 • vaikai susidurs su jiems pažįstamomis situacijomis, mokysis su jų kasdieniu gyvenimu susijusių žodžių ir frazių, kurių reikįmės jų gimtojoje kalboje yra žinomos – o tai vaikus motyvuoja ir jie tai daro labai mielai
 • lleisti vaikui mokytis užsienio kalbos reiškia suteikti vaikui galimybę susipažinti su nepažįstama kultūra, geriau suprasti tai, kas svetima, ugdyti smalsumą ir toleranciją, pagaliau rinktis tokius kelius, kurie be kalbos žinių liktų neprieinami ir visapusiškai ugdyti asmenybę.

 

Mums svarbu:

 • supažindinti tėvelius su naujomis galimybėmis
 • skatinti kuo ankstyvesnį svetimos kalbos mokymąsi
 • atkreipti tėvelių dėmesį į tai, jog vokiečių kalba būdama pirmąja išmokstamų užsienio kalbų sąraše, akivaizdžiai turės teigiamos įtakos motyvacijai mokytis kitų kalbų. Visiškai priešingai nutinka pasirinkus šiuo metu populiariausia laikoma užsienio kalbą. (Remiamės naujausiais tyrimais ir Niurnbergo rekomendacijomis ankstyvajam užsienio kalbos mokymuisi).
 • mums svarbūs individualūs vaiko bendravimo ir mokymosi poreikiai, todėl planuojant pamokėles atsižvelgiame į kiekvieno vaiko gebėjimus, galimybes ir poreikius
 • plėtoti tiek kalbines, tiek ir nekalbines vaikų kompetencijas, nagrinėjant reikšmingas ir vaikams svarbias temas
 • padėti išugdyti elementarias komunikacines kopetencijas ir kalbinį sąmoningumą

 

Vokiečių kalbos namai:

 • Užtikrina mokymosi nuoseklumą ir tęstinumą

 

Kokybę užtikrina:

 • Vokiečių kalbos namai specialistų komanda
 • Goethe institutas – pamokėlių hospitacijos ir pagalba aktualiais klausimais
 • motyvuoti tėveliai

Plačiau su programa galite susipažinti Goethe Instituto tinklalapyje:

http://www.goethe.de/ins/lt/vil/lhr/fru/han/ltindex.htm