Į pradžią                                                                                                                              

 

Susisiekti

MOKYKITĖS SISTEMINGAI: 7 ŽINGSNIAI

1. Nustatomas rezultatas, ko siekiate (pvz., "Išlaikytas Goethe B2 lygio egzaminas", "Galiu laisvai susikalbėti su vokiečiu", "Įgyti bazinių žinių darbui Vokietijoje");

2. Įvertinamas pradinis žinių lygis (raštu ir žodžiu). Vertinama pagal Vokiečių Kalbos Namai paruoštą metodiką, registruokitės vertinimui čia. Labai svarabu užfiksuoti pradinį kalbos žinių lygį. Lyginant su rezultatais po kurso ši informacija gerai motyvuoja :).

3. Išryškinamos tobulintinos sritys, sudaromas individualus mokymosi planas ir grafikas;

4. Mokomasi pagal sudarytą planą;

5. Įvertinamas esamas žinių lygis. Lyginama su pradiniu įvertinimu, daromos išvados;

6. Išduodamas sertifikatas, pažymintis apie atitinkamo lygio kurso baigimą (norintiems tarptautiniu mastu pripažįstamo sertifikato - Goethe Instituto egzaminai);

6. Dirbame, jei reikia, toliau: grįžtame į 1 žingsnį.