KAIP VERTINAMOS KALBOS ŽINIOS


Pradžiai šiek tiek teorijos. Kalbos žinios nėra vertinamos pagal tai, kiek pažymėjimų apie baigtus kursus Jūs turite ar kokią mokyklą bei universitetą baigėte.

Europos Sąjungos Bendrijoje kalbos žinios vertinamos pagal vieningą standartą, vadinamą BEKM (Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys; angl. Common European Fremework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assesment), kuris 2001 metais buvo priimtas Europos Komisijos. Šio standarto tikslas buvo ir yra apibrėžti metodą, kuriuo remiantis būtų galima vertinti visų Europos kalbų mokymąsi, mokymą ir vertinimą.

Pagal BEKM išskiriami šeši oficialūs kalbos žinojimo lygiai, kurie dar skirstomi į polygius:

Lygis Mokymo programos Aprašymas Egzaminai
A1 - Pradžiamokslis A1.1 Nuoseklus mokymas Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
A1.2
A1.2+ Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
A1+ Kartojimo kursas (nebūtinas)
A2 - Pradžiamokslis pažengęs A2.1 Nuoseklus mokymas Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 2
A2.2
A2.2+ Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 2
A2+ Kartojimo kursas (nebūtinas)
B1 - Įgudęs B1.1 Nuoseklus mokymas Zertifikat Deutsch für Jugendliche
B1.2
B1.2+ Zertifikat Deutsch
B1+ Kartojimo kursas (nebūtinas)
B2 - Įgudęs pažengęs B2.1 Nuoseklus mokymas Zertifikat Deutsch für den Beruf
B2.2 Test Deutsch als Fremdsprache
B2.2+
B2+ Kartojimo kursas (nebūtinas) Goethe-Zertifikat B2
C1 - Profesionalus C1.1 Nuoseklus mokymas Prüfung Wirtschaftsdeutsch
C1.2 Test Deutsch als Fremdsprache
C1.2+ Goethe-Zertifikat C1
C1+ Kartojimo kursas (nebūtinas)
C2 - Profesionalus C2.1 Nuoseklus mokymas

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom

C2.2
C2.2+
C2+ Kartojimo kursas (nebūtinas)