EGZAMINAI


Galima būtų išskirti daug egzaminų, tačiau svarbiausi yra šie - Goethe instituto egzaminai, TestDAF, valstybinis brandos. Smulkiau apie kiekvieną:
- Goethe Instituto egzaminai. Universaliausi egzaminai, leidžiantys sekti žinių lygį nuo mažiausio iki profesionalaus. Pripažįstami tarptautiniu mastu, atitinka Europos Komisijos patvirtintą CEFR vertinimą. Goethe-Zertifikat C1 atleidžia nuo papildomo kalbos testo stojančius į Vokietijos universitetus.
Svarbu! Goethe-Zertifikat C1 užskaitomi kaip kalbos testas stojantiems į Vokietijos universitetus.
Svarbu! Goethe-Zertifikat B2 - C1 egzaminai užskaitomi kaip valstybinis vokiečių kalbos egzaminas.

Egzamino pavadinimas CEFR atitikmuo Paskirtis
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 A1 Kalbos pradmenų egzaminas
Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 A2 Pradinių kalbos žinių egzaminas
Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch B1 Kasdienės vokiečių kalbos žinių egzaminas
Goethe-Zertifikat B2 B2 Aukšto lygio vokiečių kalbos žinių egzaminas
Goethe-Zertifikat C1 C1 Labai aukšto lygio vokiečių kalbos žinių egzaminas
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom C2 Aukščiausio lygio vokiečių kalbos žinių egzaminas

- TestDaF - šis egzaminas yra skirtas norintiems studijuoti Vokietijoje, pripažįstamas tarptautiniu mastu, atleidžiantis nuo kalbos testo stojantiems į Vokietijos universitetus.

TestDaF egzamino pavadinimas CEFR atitikmuo Paskirtis
TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 3 – TestDaF level 3) B2 Pradinis žinių įvertinimas, rodantis bendras žinias
TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4 – TestDaF level 4) C1 Išlaikius šį testą, galima stoti į Vokietijos universitetą
TestDaF-Niveaustufe 5 (TDN 5 – TestDaF level 5) C1.2 Išlaikius šį testą, galima stoti į Vokietijos universitetą

- Vokiečių kalbos valstybinis brandos egzaminas - skirtas Lietuvos Respublikos abiturientams. Vertinimai nėra oficialiai pripažįstami užsienio valstybėse. Yra oficialiai nustatyta programa su egzamino turiniu ir tematika, kurie naudojami Vokiečių Kalbos Namų kursuose. Egzamino metu vertinama:

Sakytinio teksto supratimas (klausymas) 25 proc.
Rašytinio teksto supratimas (skaitymas) 25 proc.
Kalbos priemonių vartojimas 20 proc.
Rašytinio teksto kūrimas (rašymas) 30 proc.